Īsa priekšpuses apvērsta vēsture

Priekšpuses flipam ir nosacīta pagātne.